Sprawy karne

Sprawy karne

Kancelaria podejmuje się aktywnej obrony swoich Klientów w następujących rodzajach spraw:

  • sprawach karnych
  • sprawach karno-skarbowych
  • w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem w procesach karnych, zarówno w stadium postępowania przygotowawczego jak i sądowego
  • wykonawczych – w szczególności: postępowania w przedmiocie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
Prowadzimy sprawy w całej Polsce

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,
zapraszamy do kontaktu.