Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

W ramach tej dziedziny prawnej udzielamy pomocy prawnej m.in. w sprawach o:

 • sprawy o zapłatę
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • reprezentacja we wszelkich sporach sądowych wynikłych z wykonywania umów a także mających podstawę we wszelkich innych zdarzeniach o charakterze cywilno-prawnym.
 • roszczenia wynikające z nienależytego wykonywania umowy
 • bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne
 • zniesienie i podział współwłasności
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • sądowe orzeczenie zastępujące oświadczenie woli
 • pozwy zbiorowe
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • sporządzanie umów, dokumentów a także doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych we wszelkiego rodzaju stosunkach cywilno-prawnych
 • sądowe i pozasądowe zniesienie współwłasności
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli
 • sprawy wieczystoksięgowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych, a ponadto:

 • doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
 • wnioskujemy o obalenie testamentu i prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie,
 • przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku

Więcej informacji

To jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. W treści tego dokumentu koniecznym staje się precyzyjne oznaczenie żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a ponadto wskazanie ostatecznego terminu zapłaty. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty) jak i przy sporządzaniu pozwu oraz dalszych pism procesowych.
Prowadzimy sprawy w całej Polsce

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,
zapraszamy do kontaktu.