Pozostałe dziedziny

Sprawy administracyjne

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i  wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego). W szczególności w  zakresie:

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Upadłość konsumencka

Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawy o upadłość konsumencką osób fizycznych, tj.:

  • analizuje sprawę pod kątem przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej,
  • sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentuje wnioskodawców na każdym etapie postępowania, w tym także przed sędzią komisarzem, syndykiem oraz wierzycielami.
Prowadzimy sprawy w całej Polsce

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,
zapraszamy do kontaktu.