Mediacje

Mediacje

Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe.

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia.

Efektywna mediacja prowadzi do rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami. Mediator zarządzający rozmowami, dyskretnie wspiera rozmówców w kierunku wypracowania ugody.

Prowadzimy sprawy w całej Polsce

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta,
zapraszamy do kontaktu.